Quảng Bình: Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW

09:29 07/07/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2021

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trở thành công việc quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; thông qua học tập nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Nhiều cấp ủy đã năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, chương trình hành động, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc; việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt đảng và kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm; đã xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Mối quan hệ trong cấp ủy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ, đảng viên với quần chúng Nhân dân ngày càng gắn bó. Ý thức học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét…

Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý mang lại lợi ích chung cho cộng đồng; công tác sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng những gương điển hình được tiến hành thường xuyên, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ và Nhân dân. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua các phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong làm theo Bác; đã có 02 tập thể, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 70 lượt tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là những tấm gương tiêu biểu trong hàng ngàn gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa kết luận, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, mô hình điển hình, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân. Trong thực hiện, xác định đúng khâu đột phá, nội dung trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn các vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2021.

Trọng Lãnh