Phú Thọ thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh đi/đến một số tỉnh và ngược lại

DNHN - Mới đấy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký ban hành Văn bản số 4681/UBND-KTN về việc thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 14 - 20/10/2021 cho phép thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Phú Thọ đi/đến các tỉnh: Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nội và ngược lại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh phải có sự thống nhất của tỉnh đi/đến; bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, tuân thủ quy định về phòng chống dịch của tỉnh Phú Thọ, các tỉnh liên quan và quy định khác có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải: Chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có tuyến vận tải kết nối với tỉnh Phú Thọ, thống nhất phương án tổ chức hoạt động, số chuyến, biện pháp áp dụng giãn cách trên phương tiện theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn điều kiện cụ thể về người điều khiển phương tiện, hành khách; trách nhiệm của bến xe khách, các đơn vị vận tải trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo phù hợp với quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải và các quy định liên quan.

Theo dõi chặt chẽ những nội dung phát sinh trong thời gian thí điểm, nhất là nội dung ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết. Hết thời gian thí điểm, tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế.

PV

Bài liên quan