Phú Thọ: Hơn 250 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động trên địa bàn

17:19 06/04/2023

Từ đầu năm đến ngày 20/3/2023, toàn tỉnh có 259 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Bình quân mỗi ngày có 3 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp (quý I/2023 so với cùng kỳ 2022)
Tình hình đăng ký doanh nghiệp (quý I/2023 so với cùng kỳ 2022).

Theo Cục Thống kê tỉnh, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong cùng kỳ là 12 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng trong quý I/2023, toàn tỉnh có 208 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 1.300,9 tỷ đồng. Tuy nhiên vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập chỉ đạt 6,3 tỷ đồng, giảm 52,4% cùng kỳ năm trước.

Dù gặp nhiều khó khăn song có nhiều doanh nghiệp dự báo tình sản xuất kinh doanh sẽ cải thiện trong quý II, trong đó 63,24% doanh nghiệp dự báo có số đơn hàng xuất khẩu mới tăng và giữ ổn định.

P.V