PAN Group sẽ mua lại hơn 32.200 cổ phiếu ESOP

DNHN - PAN Group vừa công bố phương án mua lại khoảng 32.250 cổ phiếu ESOP được phát hành năm 2018 và năm 2019 từ những người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group, HoSE: PAN) vừa công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội bất thường cũng như phương án mua lại 32.250 cổ phiếu ESOP.

PAN Group lên kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/1/2022 nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, miễn nhiệm thành viên HĐQT và một số nội dung khác liên quan. 

PAN Group sẽ mua lại hơn 32.200 cổ phiếu ESOP
PAN Group sẽ mua lại hơn 32.200 cổ phiếu ESOP.

PAN Group cũng vừa công bố phương án mua lại khoảng 32.250 cổ phiếu ESOP được phát hành năm 2018 và năm 2019 từ những người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn tự có của công ty này sẽ dùng để mua lại lượng cổ phiếu quỹ nói trên theo phương thức thỏa thuận trong thời gian dự kiến vào quý IV năm nay hoặc quý I/2022.

Theo danh sách do PAN Group cập nhật, 32.250 cổ phiếu ESOP thuộc về 10 cá nhân bao gồm 7 cựu nhân viên Bibica từng giữ vị trí trưởng phòng, giám đốc sản phẩm, quản đốc phân xưởng,…

Gần đây, công ty này đưa ra kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.522 tỷ đồng thông qua phương án phát hành tối đa 235,8 triệu cổ phần.

PV

Tin liên quan