Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: "Tôi quan tâm đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa và giải pháp giảm ùn tắc giao thông"

DNHN - Là ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cũng là ứng viên của ĐBQH Khóa XV, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM có nhiều trăn trở đề xuất các vấn đề phù hợp với mong mỏi của cử tri . Ông cho cho biết, nếu trúng cử, ông sẽ kiến nghị các ban ngành nhanh chóng xây dựng giải pháp giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, ông cũng đề xuất cần thực hiện hiệu quả công tác ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và đầy lùi vấn nạn quan liêu, tham nhũng.

SƠ LƯỢT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TPHCM PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ

(Đơn vị bầu cử số 2 - TP Thủ Đức)

 

Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi đã
nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và phát triển Thành phố. Nếu được
cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ
2021 - 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với nhân dân; thường xuyên tiếp công dân, tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

2. Tập trung giám sát các nội dung cụ thể như: Việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo, đấu tranh, ngăn chặn thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giám sát việc đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa từ TP đến quận, huyện, phường xã...; đề xuất xây dựng các giải pháp có hiệu quả giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường; ngăn ngừa đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chống quan liêu tham nhũng.

3. Tham gia đầy đủ hoạt động của HĐND TP, bám sát những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thực hiện tốt Nghị quyết HĐND; chú
trọng tái giám sát. Kịp thời giải quyết những bức xúc, khó khăn của người dân, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với Trung ương quan tâm điều chỉnh, bổ sung chính sách, luật pháp chưa phù hợp với thực tiễn...

Trong chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Khóa XV, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM cũng cho biết sẽ tiếp tục gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức. Dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan; kịp thời chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; đề xuất chính sách, giải pháp về các vấn đề kinh tế - xã hội; đóng góp hiệu quả vào việc ban hành các chính sách đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội.

Đối với người nghèo, thu nhập thấp, người diện chính sách, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật ông cũng để xuất cần được chăm sóc tốt hơn; quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội...

Lê Thanh Đào (thực hiện)

Tin liên quan