Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chào bán 550.000.000 cổ phiếu hoán đổi nợ

DNHN - Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông qua phương án cháo bán cổ phiếu để hoán đổi nợ là 550.000.000, tương ứng giá trị 5.500 tỷ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Cụ thể, HĐQT công ty đã thống nhất thông qua hồ sơ về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Được biết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của HNG đã thông qua các khoản nợ phải trả đối với Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) nợ phải trả của HNG là 6.274,5 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.122,7 tỷ đồng. 

Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

HNG cũng thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó: Cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) đạt 7.414,46 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500 tỷ đồng và giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 1.914,46 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm sau khi chào bán thành công dự kiến là 7.414,46 tỷ đồng.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm, kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.

Mới đây, HNG cho biết, lỗ sau thuế trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán là -25,7 tỷ đồng, giảm 94% so với BCTC năm 2019 đã kiểm toán (-1.176 tỷ đồng) với nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con, trong khi cùng kỳ năm 2019 công ty ghi nhận khoản lỗ lớn từ việc chuyển nhượng các công ty con.

Linh An

Tin liên quan