Nhật Bản tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển công nghiệp

21:39 12/12/2023

Dự án kỹ thuật "Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp" do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản triển khai với mục tiêu chính là thiết lập và nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 12/12 đã diễn ra buổi tổng kết Dự án kỹ thuật "Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp" được tổ chức bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án này được triển khai trong giai đoạn 2020-2023, với mục tiêu chính là thiết lập và nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNV), đồng thời tăng cường năng lực cho các DNNV Việt Nam trong ngành công nghiệp hỗ trợ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng kết Dự án kỹ thuật
Tổng kết Dự án kỹ thuật "Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp".

Mặc dù gặp khó khăn trong giai đoạn đầu vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự nỗ lực của các bên liên quan, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo thông tin từ JICA, có hơn 1.100 lượt học viên tham gia các chương trình đào tạo cho tư vấn viên về khởi nghiệp, kinh doanh mới, và tiền đề Shindanshi – Chẩn đoán viên doanh nghiệp ngành công nghiệp.

Chương trình được thực hiện theo mô hình đào tạo của Nhật Bản với sự hợp tác của Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản (SMRJ). Đồng thời, đã có 35 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được đào tạo nâng cấp kỹ thuật tại chỗ.

Ngoài ra, hơn 300 CEO của DNNV đã được đào tạo theo hướng "Lãnh đạo dẫn dắt sáng tạo" để xây dựng năng lực cần thiết để điều hành tổ chức theo hướng đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để các chuyên gia, tư vấn tiếp tục nỗ lực hỗ trợ DNNV mạnh mẽ và chủ động nâng cao năng lực nội sinh, đổi mới sáng tạo. JICA cũng cam kết tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan để tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và phát triển bền vững cho DNNV Việt Nam.

PV (t/h)