Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho gần 2.000 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định giải quyết kinh phí hỗ trợ cho 1.956 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. 

  Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Hưng Nguyên và TP. Vinh sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền hơn 509 triệu đồng để chi trả chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng được hỗ trợ và tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền gần 3,3 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi số kinh phí đã tạm ứng từ ngân sách tỉnh theo đúng quy định. Cơ quan, đơn vị được cấp chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành. 

  Người lao động Nghệ An quay trở lại làm việc sau thời gian ngừng việc phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, trong đợt 14, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ kinh phí cho 407 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí đối với 330 người lao động ngừng việc với số tiền 583 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí cho 547 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị Covid-19 cách ly y tế với số tiền hơn 636 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí cho 152 hộ kinh doanh với số tiền 456 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí cho 368 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND 09/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền là 552 triệu đồng.

Văn Cương – Hương Giang

Tin liên quan