Nghệ An: Mở lớp bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập

00:00 12/10/2020

Nhằm hỗ trợ, khích lệ doanh nghiệp vực dậy, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid – 19, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa tổ chức khai giảng lớp Giám đốc Kinh doanh CC0 K01 đầu tiên của năm 2020

Khóa đào tạo Giám đốc Kinh doanh CC0 K01 nằm trong kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn năm 2020 theo Quyết định số 555 ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tại Lễ khai giảng, ông Hoàng Vĩnh Trường- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhấn mạnh: Hoạt động này nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp sau dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cần nhanh chóng vực dậy, ổn định sản xuất, kinh doanh để phục hồi nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid-19 thời gian qua”.

Lễ khai giảng khóa đào tạo Giám đốc kinh doanh CCO tại Nghệ An

Khóa học sẽ giúp các học viên trang bị các kiến thức và kinh nghiệm quý báu, để áp dụng thành công vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời, xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Dự kiến, năm 2020, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 19 khóa học đào tạo đội ngũ doanh nhân với tối thiểu 950 học viên.

Văn Cương