Nghệ An: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN cho doanh nghiệp và người lao động

19:08 05/11/2022

Trung tâm DVVL Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN cho doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng TCTN cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia…

Hội nghị được Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An (trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An) tổ chức đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An nhấn mạnh: Hiện nay, Nghệ An có trên 230 ngàn người lao động đang làm việc trong khoảng 14 ngàn doanh nghiệp, mức lương bình quân của người lao động là 6,2 triệu đồng/tháng…Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã chủ động kịp thời tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, trong đó có chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Song song với đó, Sở cũng đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động... Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp, đó là: Một số doanh nghiệp nhận thức và thực hiện chưa nghiêm các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH như tình trạng chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động; trả lương cho người lao động chưa đúng theo quy định hiện hành; chưa thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp dẫn đến tranh chấp lao động, đình công. Ngoài ra, hệ thống chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN thường được thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội. Song, việc tiếp cận, cập nhật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được kịp thời và đầy đủ dẫn đến việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động có lúc, có nơi còn hạn chế. Vì vậy, Hội nghị này được Trung tâm DVVL Nghệ An tổ chức nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác cũng như ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý, theo dõi, thực hiện chế độ chính sách BHTN cho người lao động trong doanh nghiệp; giúp cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm thông tin, kiến thức trong việc thực hiện chế độ chính sách BHTN đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định. Để Hội nghị đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị Ban tổ chức và giảng viên thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thời gian, chất lượng. Đại biểu tham dự Hội nghị tích cực trao đổi, phát biểu ý kiến, nhất là những vấn đề mới còn vướng mắc để được giải đáp, hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách BHTN đối với người lao động.

Ảnh minh họa
Ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Tại Hội nghị này, các doanh nghiệp và người lao động đã được bà Lê Thị Ngọc Thủy – Phụ trách phòng BHTN của Trung tâm DVVL Nghệ An phổ biến Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/5//2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN. Đồng thời, nêu bật những điểm mới về chính sách BHTN có hiệu lực từ ngày 15/7/2020 theo Nghị định 61. 

Ảnh minh họa
Bà Lê Thị Ngọc Thủy – Phụ trách phòng BHTN của Trung tâm DVVL Nghệ An đang phổ biến chính sách BHTN cho doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng TCTN cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cụ thể: Hạ điều kiện để người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Tăng phạm vi xác nhận là đang đóng BHTN, xác định rõ ràng hơn về tháng liền kề và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH, thuộc 1 trong các trường hợp…; Người lao động được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN do nhiều nguyên nhân có thể do quên bảo lưu, đơn vị nợ đóng BHTN trước đây… thì được coi là tháng đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN); Người lao động không cần phải chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến xác nhận về việc chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc; Tăng thời hạn nhận quyết định hưởng TCTN từ 2 ngày làm việc lên 3 ngày làm việc và giảm thời gian ban hành quyết định hủy từ 7 ngày làm việc xuống 2 ngày làm việc; Quy định sát với thực tế hơn các trường hợp chấm dứt hưởng TCTN, tránh được việc không thống nhất giữa 2 Luật Việc làm và Luật BHXH, tránh được việc đóng trùng BHTN như: Trường hợp giao kết hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đã được coi là có việc làm thay vì phải có hợp đồng từ 03 tháng như trước. Đối với trường hợp có việc làm thì phải thông báo với Trung tâm DVVL trong vòng 3 ngày làm việc theo quy định, nếu thông báo muộn thì sẽ không được bảo lưu toàn bộ số tháng chưa hưởng TCTN; Chỉ rõ thêm tình huống chuyển hưởng đi nếu người lao động không nộp giấy giới thiệu cho Trung tâm nơi chuyển hưởng đến thì trong thời gian 3 ngày làm việc Trung tâm DVVL gửi văn bản đề nghị BHXH tiếp tục chi trả TCTN; Sớm hỗ trợ học nghề cho đối tượng đang chờ kết quả giải quyết hưởng TCTN; Tăng thời hạn giải quyết hỗ trợ học nghề từ 15 ngày làm việc lên 20 ngày làm việc; Bổ sung trách nhiệm của Sở LĐ-TB&XH; Bãi bỏ quy định trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định, người lao động vẫn đc nhận hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định hưởng nếu thuộc các đối tượng: ốm đau, thai sản… 

Ảnh minh họa
Tại Hội nghị, một đại diện doanh nghiệp đang tham vấn về chính sách BHTN cho người lao động. 

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, bà Lê Thị Ngọc Thủy - Phụ trách phòng BHTN của Trung tâm DVVL Nghệ An cũng đã hướng dẫn chi tiết về quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng TCTN cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia… Ngoài ra, Hội nghị cũng đã dành thời gian để giải đáp những ý kiến của đại diện doanh nghiệp, người lao động xung quanh việc thực hiện chính sách BHTN và quy trình hưởng TCTN… 

Ảnh minh họa
Cán bộ Trung tâm DVVL Nghệ An đang tư vấn việc làm, học nghề và tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. 

Kết thúc Hội nghị, trao đổi với PV doanhnghiephoinhap.vn, bà Lê Thị Ngọc Thủy – Phụ trách phòng BHTN- Trung tâm DVVL Nghệ An nhìn nhận: Chính sách BHTN là một chính sách ưu việt, là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm và tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ BHTN. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng TCTN và hỗ trợ người lao động thuận lợi, không phải đi lại nhiều lần, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định 61 có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2020. Hội nghị hôm nay nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN theo Nghị định 61 và hướng dẫn chi tiết về quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng TCTN cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sau Hội nghị này, người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu được hướng dẫn, giải đáp về chính sách BHTN, quy trình hưởng TCTN, hoặc tuyển dụng lao động, tư vấn tìm kiếm việc làm, định hướng học nghề…thì xin mời trực tiếp đến Trung tâm DVVL Nghệ An (địa chỉ 201, đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP. Vinh. ĐT: 02383 550068 – 0975 373337) hoặc liên hệ qua Website: vieclamnghean.vn; Email: daotaottgtvl@gmail.com

Ảnh minh họa
Các doanh nghiệp đang hướng dẫn cho người lao động các vị trí việc làm cần tuyển dụng tại "Ngày hội kết nối giới thiệu việc làm trong và ngoài nước" do Trung tâm DVVL Nghệ An tổ chức tại huyện miền núi Tân Kỳ. 

Được biết, tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, Trung tâm DVVL Nghệ An đã giải quyết cho 17.707 người có quyết định hưởng TCTN; 16.078 người được tư vấn việc làm, học nghề; 1.083 người được giới thiệu việc làm… Theo dự kiến của Trung tâm DVVL Nghệ An, đến hết năm 2022 sẽ có khoảng hơn 19.000 người nộp hồ sơ hưởng TCTN.

Văn Cương - Hoàng Lan