Nghệ An: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho 834 công nhân lao động với tống số tiền hơn 1,2 tỷ đồng

12:59 03/08/2022

Đến thời điểm này, Nghệ An đã có 834 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng

Theo đó, qua 05 đợt triển khai, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 834 lao động đang tham gia làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa
Lao động trong ngành may mặc của Nghệ An.

Đợt triển khai mới đây nhất (đợt 5) là vào ngày 28/7, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt danh sách 290 lao động đang tham gia làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 414 triệu đồng.

Theo quyết định phê duyệt nêu trên, 290 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đợt 5 đang làm việc trong các doanh nghiệp ở các địa phương, cụ thể:

Tại TP Vinh có: 28 lao động làm việc ở  Công ty Cổ phần Trung Đô; 94 lao động làm việc ở Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; 39 lao động làm việc ở Công ty TNHH MATRIX Vinh; 21 lao động làm việc ở Công ty Tập đoàn bao bì Sài Gòn. 

Ảnh minh họa
Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Tại huyện Hưng Nguyên có: 81 lao động làm việc ở Công ty TNHH May An Nam Matsuoka. Tại huyện Nghi Lộc có: 6 lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Sơn Nam; 17 lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An; 4 lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Nhật Thăng VNT7.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện thủ tục hạch toán chuyển tạm ứng thành thực chi và quản lý đúng quy định. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

Hoàng Lan

Bài liên quan