Ngày 20/12, hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

DNHN - Theo Quyết định số 28/2021 của Thủ tướng về hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hạn cuối nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc đang bảo lưu BHTN là ngày 20/12/2021.

Với người lao động đang tham gia BHTN (đang đi làm), sau ngày 30/11/2021, nếu người lao động chưa hoàn thành hồ sơ, chưa nhận được hỗ trợ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ (không thực hiện qua đơn vị sử dụng lao động). Thời gian cơ quan BHXH chi trả hỗ trợ chậm nhất ngày 31/12/2021.

 Ảnh minh họa.

Theo BHXH Việt Nam, tới hết ngày 23/11, trong số các đơn vị BHXH đã gửi danh sách người lao động để xác nhận, bổ sung thông tin người lao động, vẫn còn hơn 4,2% đơn vị chưa gửi lại xác nhận cho cơ quan BHXH để chi trả hỗ trợ.

Với nhóm người lao động đã nghỉ việc đang bảo lưu BHTN thuộc diện được hỗ trợ, mới có hơn 1,2 triệu người gửi hồ sơ, vẫn còn khoảng 1,2 triệu người chưa gửi đề nghị hỗ trợ.

Tới nay, cơ quan BHXH đã chuyển tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho trên 12,1 triệu người lao động, với tổng số tiền đã chuyển trên 28.860 tỷ đồng.

K.C

Tin liên quan