Ngân hàng Nhà nước công bố mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân mới 2.0

DNHN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân mới 2.0, thay thế cho mô hình cũ được triển khai từ năm 2015.

Mô hình này được xây dựng với sự hỗ trợ của Tập đoàn NICE – Hàn Quốc, có các bước cải tiến nổi bật cả về phương pháp xây dựng, nguồn dữ liệu và phương thức vận hành so với mô hình cũ. Mô hình chấm điểm tín dụng mới vừa được Ngân hàng Nhà nước triển khai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi từ cho vay có đảm bảo bằng tài sản sang cho vay tín chấp.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, mô hình chấm điểm thể nhân mới có các bước cải tiến nổi bật cả về phương pháp xây dựng, nguồn dữ liệu và phương thức vận hành.

Thông qua mô hình mới, toàn bộ khách hàng vay thể nhân sẽ được chấm điểm với tần suất định kỳ hàng tháng nhờ nền tảng công nghệ và thuật toán mới. Do đó, tính chính xác và độ ổn định của mô hình được đảm bảo, cải thiện hơn so với mô hình cũ; chất lượng sản phẩm dịch vụ liên quan cũng được nâng cao.

Triển khai mô hình mới, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tới đây sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia; tìm kiếm và kết nối với các nguồn thông tin mới ngoài ngành (như các bộ, ngành, các tổ chức tự nguyện, các doanh nghiệp tiện ích, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bán lẻ) để có thêm nguồn thông tin phục vụ đánh giá, chấm điểm tín dụng, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng mới, chưa từng có lịch sử tín dụng tại các ngân hàng.

  Mô hình chấm điểm tín dụng mới đẩy mạnh chuyển đổi từ cho vay có đảm bảo bằng tài sản sang cho vay tín chấp.

Thông qua kết quả chấm điểm tín dụng, CIC có thể đánh giá tổng hợp chung về hoạt động tín dụng bán lẻ, xu hướng và mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng theo các tiêu chí khác nhau như địa lý, giới tính, độ tuổi…

Với người dân, khi được cung cấp kết quả chấm điểm tín dụng, người dân trên toàn quốc có thể giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm của mình, từ đó có phương án cải thiện điểm tín dụng, từ đây nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

Riêng với các ngân hàng, việc khai thác sử dụng điểm tín dụng khách hàng thể nhân và các sản phẩm dịch vụ liên quan từ CIC sẽ giúp thực hiện tốt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, đánh giá khách hàng vay vốn được minh bạch, hiệu quả.

Theo đánh giá của NHNN, mô hình chấm điểm tín dụng cũ của CIC được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu theo các chỉ tiêu thông tin tín dụng cũ quy định tại Quyết định 51/2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng của NHNN. Qua rà soát, kiểm định định kỳ cho thấy độ ổn định, chính xác của mô hình cũ được triển khai từ năm 2015 không còn đảm bảo do sự phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu của CIC liên tục trong những năm gần đây.

Mô hình chấm điểm tín dụng được xây dựng với sự hỗ trợ của Tập đoàn NICE – Hàn Quốc, có các bước cải tiến nổi bật cả về phương pháp xây dựng, nguồn dữ liệu và phương thức vận hành so với mô hình cũ.

P.V

Tin liên quan