Ngân hàng chính sách TP.Nha Trang: Tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Ngày 17-11-2021 ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP. Nha Trang.

 

 Tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2021 của Ngân hàng CSXH TP. Nha Trang và các ý kiến liên quan, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị Thành ủy, UBND TP. Nha Trang, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH TP. Nha Trang và các xã, phường cần tập trung làm rõ nguyên nhân và xử lý triệt để các vấn đề tồn tại, nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong giai đoạn kế tiếp; quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn tín dụng hiện có; chủ động có giải pháp tăng trưởng nguồn vốn cho giai đoạn 2022 - 2025, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho vay hộ nghèo theo tiêu chí mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu các chương trình tín dụng được giao; thực hiện tốt chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn mới, cho vay giải quyết việc làm giúp người dân phục hồi sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19… 

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH TP. Nha Trang, tính đến ngày 31-10-2021, đã có 19.851 hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách (chiếm 1,7% trong tổng số 111.995 hộ dân thành phố) với tổng dư nợ 543,7 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2021, đã có 3.523 hộ được tiếp cận nguồn vốn. Hoạt động tín dụng chính sách được duy trì ổn định với 474 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 90% tổ xếp loại khá, tốt; thành lập và triển khai đầy đủ 27 điểm giao dịch xã theo lịch giao dịch cố định hàng tháng… Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: Chất lượng tín dụng giữa các xã, phường, giữa đơn vị ủy thác, giữa các tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều; nợ quá hạn cao hơn bình quân toàn tỉnh; chỉ tiêu huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân giãm; lãi tồn tăng… 

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)

Tin liên quan