#quốc gia

Giữa Mĩ và Trung Quốc các quốc gia chọn ai?

Giữa Mĩ và Trung Quốc các quốc gia chọn ai?

Cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc Mỹ - Trung Quốc vẫn chưa đến hồi kết và gây ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong phạm vi hai nước mà còn rộng khắp các nước khác trên thế giới. Việc lựa chọn một hướng đi trong tình hình gia tăng căng thẳng như hiện nay được đánh giá khó trọn vẹn đôi đường, mỗi quốc gia đều dựa trên lợi ích của mình để xác định chọn lựa đúng đắn, tránh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vậy thì chiến tranh thương mại 2019, các quốc gia sẽ chọn ai?