#tổng cục thống kê

 • Vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh

  Vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh

  20:35 30/11
 • GDP tăng 5,64%: Phản ánh sát thực bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm

  GDP tăng 5,64%: Phản ánh sát thực bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm

  19:04 11/07
 • Gần 73% doanh nghiệp thiếu vốn

  Gần 73% doanh nghiệp thiếu vốn

  19:55 30/06
 • 7.284 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 2/2022

  7.284 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 2/2022

  20:55 08/03
 • Tình hình kinh doanh năm 2021

  Tình hình kinh doanh năm 2021

  12:36 01/02
 • Nhiều cơ sở cho sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế

  Nhiều cơ sở cho sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế

  11:10 02/10
 • CPI 6 tháng đầu năm 2021 tăng 1,47%

  CPI 6 tháng đầu năm 2021 tăng 1,47%

  18:35 29/06