#di sản thế giới

Triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam tại Phú Quốc

Triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam tại Phú Quốc

Nhằm giới thiệu tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam; thúc đẩy mong muốn đến khám phá, tìm về cội nguồn của những di sản; qua đó góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam, triển lãm ảnh "Các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 04 đến hết ngày 10/12/2020.

Danh hiệu di sản thế giới có cứu nghề tranh Đông Hồ?

Danh hiệu di sản thế giới có cứu nghề tranh Đông Hồ?

Sau 400 năm ra đời, nghề làm tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) lay lắt tồn tại. Từ 17 dòng họ làm nghề nay chỉ còn 2 gia đình cố gắng bám trụ giữ nghề. Ý tưởng khoác danh hiệu cho nghề tranh Đông Hồ như một hành động cứu di sản, nhưng câu chuyện hậu vinh danh thực tế không đơn giản.