#Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

 • 5 doanh nghiệp lớn Nhà nước không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

  5 doanh nghiệp lớn Nhà nước không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

  15:21 09/01
 • Chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào

  Chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào

  11:01 09/01
 • Không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6

  Không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6

  15:10 08/04