#Tổng công ty Xây dựng HN

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Bài 5: Tham góp của Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Hà Nội trong “vở diễn” của Công ty Tây Hồ

Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Bài 5: Tham góp của Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Hà Nội trong “vở diễn” của Công ty Tây Hồ

Mặc dù báo chí đã đăng tải về sai phạm trong kinh doanh, thay đổi trái phép nhân sự công ty và đã nhận được bằng văn bản của người đại diện pháp luật của Công ty đề nghị tạm dừng cấp GCN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Tây Hồ, nhưng Phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội vẫn “nhiệt tình” ban hành GCN ĐKDN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 khi hồ sơ có nhiều dấu hiệu chưa đảm bảo tính hợp lệ.