#Na Uy

Lưu ý về thị trường Na Uy

Lưu ý về thị trường Na Uy

Lưu ý về thị trường Na Uy.

Na Uy có nhu cầu nhập khẩu thủy hải sản lớn

Na Uy có nhu cầu nhập khẩu thủy hải sản lớn

Na Uy có nhu cầu nhập khẩu thủy hải sản lớn.

Na Uy có nhu cầu nhập khẩu hạt điều

Na Uy có nhu cầu nhập khẩu hạt điều

Na Uy cần nhập khẩu số lượng lớn hạt điều.

Nhu cầu nhập khẩu gỗ lớn của Na Uy

Nhu cầu nhập khẩu gỗ lớn của Na Uy

Nhu cầu nhập khẩu gỗ lớn của Na Uy.

Xuất khẩu rau quả sang Na Uy tăng trưởng rực rỡ

Xuất khẩu rau quả sang Na Uy tăng trưởng rực rỡ

Xuất khẩu rau quả sang Na Uy tăng trưởng rực rỡ.

Thị trường Na Uy có tiềm năng đầu tư lớn

Thị trường Na Uy có tiềm năng đầu tư lớn

Na Uy là một quốc gia Bắc Âu có nền kinh tế phát triển, tình hình chính trị ổn định, người dân có mức sống cao. Tuy dân số nhỏ nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Na Uy đạt gần 164 tỷ USD trong năm 2020, trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt mức tăng trưởng khoảng 3%/năm trong 5 năm gần đây và đạt 81,32 tỷ USD vào năm 2020.