#Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng

Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng thiết lập quan hệ hợp tác mới

Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng thiết lập quan hệ hợp tác mới

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng sẽ thiết lập quan hệ hợp tác song phương mới nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Lễ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào lúc 10 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2021 tại hai đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh (Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố) và Thành phố Đà Nẵng (Phòng họp số 1, tầng 2, Trung tâm Hành chính).