#luật thống kê

Hội thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống Kê phù hợp hơn với bức tranh KT-XH của đất nước

Hội thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống Kê phù hợp hơn với bức tranh KT-XH của đất nước

Sáng nay 9/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống Kê số 89/2015/QH13, ngày 23 tháng 11 năm 2015, nhằm mục tiêu cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình Kinh tế Xã hội (KT-XH) của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia; và bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong mọi lĩnh vực, phù hợp với các cam kết Quốc tế của Việt Nam.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Công bố hai luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022

Công bố hai luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022

Ngày 29/11, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Hai luật này đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2.