#đối tượng tham gia giao thông

TP.HCM: Dự thảo đối tượng được đi lại liên tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh

TP.HCM: Dự thảo đối tượng được đi lại liên tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh

UBND TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh đã có buổi làm việc về liên kết vùng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế giữa TP.HCM và cảnh tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thống nhất TP.HCM làm đầu mối xây dựng dự thảo phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng có nhu cầu lưu thông thường xuyên giữa TP và các tỉnh trong giai đoạn hiện nay, khi chưa kiểm soát dịch bệnh hoàn toàn.