#nguồn lao động

Giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động

Giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động

Bên cạnh các chính sách có tính chất bao phủ, lâu dài, Bộ LĐTB&XH đang xây dựng các phương án rất cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp cân đối nguồn lao động, phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Bộ cũng đã tính đến phương án huy động lực lượng lao động từ các trường nghề, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, kết nối, phát triển nguồn lao động từ bộ đội, công an xuất ngũ… Khi địa phương thiếu lực lượng lao động có thể huy động lực lượng sinh viên tham gia sản xuất với hình thức vừa học vừa làm, bảo đảm đúng các quy định về pháp luật việc làm.

Trường Đại học Vinh và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn lao động

Trường Đại học Vinh và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn lao động

Nhằm phục vụ mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn lao động của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, trường Đại học Vinh và Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác…