# hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan

Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định từng thị trường, từng hiệp định

Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định từng thị trường, từng hiệp định

Quy tắc xuất xứ là điều kiện cần thiết để hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan, nâng cao năng lực cạnh tranh. Do đó, doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ lưỡng quy định này của từng thị trường nhập khẩu, theo từng cam kết để có thể tận dụng triệt để các hiệp định thương mại, xuất khẩu bền vững.