#Nông nghiệp Bình Thuận

Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận muốn bán 20% vốn tại VCD Riverbank

Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận muốn bán 20% vốn tại VCD Riverbank

Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận dự kiến chuyển nhượng tối đa 20% vốn tại Công ty CP VCD Riverbank.

Nông nghiệp Bình Thuận - Bitago báo doanh thu thuần tăng mạnh

Nông nghiệp Bình Thuận - Bitago báo doanh thu thuần tăng mạnh

Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận ghi nhận lợi nhuận ròng nửa đầu năm hơn 8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Diamond Eco City thoái toàn bộ vốn tại Nông nghiệp Bình Thuận

Diamond Eco City thoái toàn bộ vốn tại Nông nghiệp Bình Thuận

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị du lịch Diamond Eco City là tổ chức liên quan ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Nông nghiệp Bình Thuận vừa bán ra toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu ABS.