#Võ Thị Ngọc Thúy

  • Đại học Hoa Sen bổ nhiệm PGS-TS. Võ Thị Ngọc Thuý làm Hiệu trưởng

    Đại học Hoa Sen bổ nhiệm PGS-TS. Võ Thị Ngọc Thuý làm Hiệu trưởng

    11:48 16/07
  • Trường Đại học Hoa Sen tổ chức giải golf gây Quỹ học bổng cho sinh viên

    Trường Đại học Hoa Sen tổ chức giải golf gây Quỹ học bổng cho sinh viên

    21:58 30/05