#Tài sản Trí Việt

Tài sản Trí Việt muốn huy động 202,5 tỷ đồng từ cổ phiếu riêng lẻ

Tài sản Trí Việt muốn huy động 202,5 tỷ đồng từ cổ phiếu riêng lẻ

Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt ước tính sẽ thu về ít nhất 202,5 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn gần 16% giá thị trường.

Tài sản Trí Việt chào bán 34,5 triệu cổ phiếu thấp hơn thị giá trên 30%

Tài sản Trí Việt chào bán 34,5 triệu cổ phiếu thấp hơn thị giá trên 30%

Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn so với thị giá đang giao dịch trên thị trường (16.400 đồng/cp). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TVC sẽ tăng từ 690 tỷ đồng lên hơn 1.036 tỷ đồng.