#Biến thể Delta

Biến thể Delta đang làm tổn thương nền kinh tế Mỹ đến mức nào?

Biến thể Delta đang làm tổn thương nền kinh tế Mỹ đến mức nào?

Trong khi biến thể Delta đang đè nặng lên dữ liệu kinh tế và tâm lý người tiêu dùng, sự phục hồi vẫn đang diễn ra và nhiều doanh nghiệp vẫn lạc quan về tương lai.

Biến thể Delta tạo ra rào cản trên con đường trở lại trạng thái bình thường của Châu Á

Biến thể Delta tạo ra rào cản trên con đường trở lại trạng thái bình thường của Châu Á

Các biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 đang nhanh chóng lan rộng ở khắp các nước châu Á và đặt ra nghi ngờ về triển vọng khởi động lại hoạt động của người dân và các hoạt động kinh doanh trước những nỗ lực tiêm chủng cấp tốc vừa mới thành công.