#đại biểu quốc hội khóa XV

Chân dung những doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chân dung những doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội. Trong số này có 15 doanh nhân, đại diện cho các doanh nghiệp khu vực Nhà nước, tư nhân và hiệp hội doanh nghiệp đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong số các doanh nhân trúng cử, có 7 người là đại biểu Quốc hội các khoá XI, XIII, XIV. Số còn lại lần đầu tham gia và trúng cử. Dưới đây là một số doanh nhân vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đang giữ chức vụ chủ chốt tại doanh nghiệp.