#dịch tễ

Cà Mau và Bạc Liêu ra chỉ thị mới, không "ngăn sông cấm chợ"

Cà Mau và Bạc Liêu ra chỉ thị mới, không "ngăn sông cấm chợ"

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo "không ngăn sông cấm chợ", thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Với người hoạt động vận tải, cả vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất..., cơ quan chức năng, các lực lượng phòng chống dịch phải tạo điệu kiện để họ hoạt động, đảm bảo không gây ách tắc hay ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, họ vẫn phải thực hiện việc cách ly y tế đúng đối tượng quy định, nếu đến từ vùng dịch.