#cảng nghi sơn

Thanh Hóa: Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề khai thác cụm cầu cảng Nghi Sơn

Thanh Hóa: Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề khai thác cụm cầu cảng Nghi Sơn

Mặc dù tỉnh và các doanh nghiệp đã ưu tiên đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động vận hành cảng, tuy nhiên trong quá trình khai thác cảng đã bộc lộ một số khó khăn bất cập về cơ sở hạ tầng và các thủ tục hành chính liên quan đến việc tàu cập, rời cảng.

Thanh Hóa: Tháo gỡ vướng mắc về việc triển khai các dự án tại cảng Nghi Sơn liên qua tới việc vận hành các nhà máy nhiệt điện tại Nghi Sơn

Thanh Hóa: Tháo gỡ vướng mắc về việc triển khai các dự án tại cảng Nghi Sơn liên qua tới việc vận hành các nhà máy nhiệt điện tại Nghi Sơn

Theo kế hoạch phát triển các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các dự án Dự án đầu tư Khu bến cảng Container số 2; các dự án đang dự kiến đưa vào quy hoạch Khu Kinh tế Nghi Sơn, như Dự án ga đường sắt và dự án cảng tổng hợp Chấn Hưng, dự án cảng Xuân Thiện Nghi Sơn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của kênh nhận nước làm mát và kênh xả nước làm mát trong quá trình vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.