#Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với các đối tác quan trọng tại Bỉ và châu Âu

Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với các đối tác quan trọng tại Bỉ và châu Âu

Trong nỗ lực tìm kiếm các nguồn vắc-xin, nhất là vắc-xin ngừa Covid-19 và thực hiện chiến lược ngoại giao vắc-xin, Bộ Công Thương đã tích cực tìm kiếm các đối tác thích hợp tại Bỉ và châu Âu...

Quảng Nam đề xuất loại bỏ 6 dự án thủy điện

Quảng Nam đề xuất loại bỏ 6 dự án thủy điện

Sáu dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Quảng Nam gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl và Đăk Pring 2 bị đề nghị loại bỏ khỏi quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Yêu cầu bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Yêu cầu bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 13.5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã họp trực tuyến với 63 tỉnh thành với yêu cầu cấp bách: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở công nghiệp và thương mại; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; đồng thời đặt ra một số định hướng phát triển ngành trong thời gian tới.