#Quốc hội khóa XV

Yêu cầu giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực được đặc biệt nhấn mạnh

Yêu cầu giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực được đặc biệt nhấn mạnh

Tiêu chuẩn, điều kiện liên quan đến công tác nhân sự đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được quán triệt sớm trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của T.Ư.

Ông Vương Đình Huệ tái cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ông Vương Đình Huệ tái cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Chiều 20/7, Quốc hội đã thống nhất cao bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV - giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Quốc hội cũng bấm nút thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.