#Táo quân 2021

Mức giá khủng cho 30 giây quảng cáo trong chương trình Táo quân 2021

Mức giá khủng cho 30 giây quảng cáo trong chương trình Táo quân 2021

Thông tin chương trình Táo quân sẽ trở lại vào tối 30 tết Nguyên đán Tân Sửu ngay lập tức làm nóng cộng đồng đồng mạng cũng như khán giả. Cùng với đó, bảng giá quảng cáo của chương trình được đưa ra cũng cho thấy độ “hot” của chương trình này

Mức giá khủng cho 30 giây quảng cáo trong chương trình Táo quân 2021

Mức giá khủng cho 30 giây quảng cáo trong chương trình Táo quân 2021

Thông tin chương trình Táo quân sẽ trở lại vào tối 30 tết Nguyên đán Tân Sửu ngay lập tức làm nóng cộng đồng đồng mạng cũng như khán giả. Cùng với đó, bảng giá quảng cáo của chương trình được đưa ra cũng cho thấy độ “hot” của chương trình này