#thẻ chip

Trong năm 2021 sẽ hoàn thành thay thẻ ATM bằng thẻ chip

Trong năm 2021 sẽ hoàn thành thay thẻ ATM bằng thẻ chip

Ngân hàng Nhà nước giao cho các ngân hàng cổ phần, thương mại phải hoàn thành việc đổi thẻ ATM sang thẻ gắn chip trong năm 2021. Theo đó, từ ngày 31/3, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thẻ ATM phát hành mới phải là thẻ chip, thay thế cho mẫu thẻ từ trước đó.

Từ ngày 31/3/2021, ngân hàng sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM để thay thế bằng thẻ chip

Từ ngày 31/3/2021, ngân hàng sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM để thay thế bằng thẻ chip

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo về việc sẽ dừng phát hành thẻ ATM sử dụng công nghệ từ mà sẽ chuyển sang thẻ chip, kể từ ngày 31/3/2021