#vắc-xin Covid-19

Việt Nam sắp tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trên người tình nguyện

Việt Nam sắp tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trên người tình nguyện

Mới đây, Bộ Y tế đã phát đi thông tin dự kiến sẽ tiêm thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trên người tình nguyện vào ngày 10/12/2020. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Hy vọng về vắc-xin Covid-19 đang tạo ra những người thắng, kẻ thua trên thị trường kinh doanh

Hy vọng về vắc-xin Covid-19 đang tạo ra những người thắng, kẻ thua trên thị trường kinh doanh

Những lời hứa hẹn về sự phát triển của vắc xin Covid-19 đã thôi thúc lên tinh thần lạc quan rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc. Sau những tin tức tích cực về các vắc xin, một số ngành dự báo sẽ được hưởng lợi và một số ngành sẽ phải chịu rủi ro.