#Vũ Ngọc Lăng

6 giải pháp và 6 sáng kiến đột phá giúp giảm sâu tai nạn giao thông

6 giải pháp và 6 sáng kiến đột phá giúp giảm sâu tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông của 9 tháng đầu năm 2020 so với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 18,31%, số người chết giảm 13,84%, số người bị thương giảm 20,9%. Trong khi đó, năm 2019 được đánh giá là năm giảm sâu tai nạn nhất trong 10 năm qua. Vậy Vụ ATGT đã có những sáng kiến và giải pháp gì?