#ủng hộ đồng bào

Quảng bá sản phẩm OCOP: Chung tay hướng về Miền Trung và biển đảo quê hương

Quảng bá sản phẩm OCOP: Chung tay hướng về Miền Trung và biển đảo quê hương

Ngoài mục đích mở rộng thị trường kết hợp giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, chương trình quảng bá sản phẩm OCOP thời điểm này còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” thông qua việc đấu giá các sản phẩm nông sản nổi bật lấy quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt.