#10 tháng đầu năm 2020

[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020

[Infographic] Bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước, đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.