#Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức

  • TS. Nguyễn Văn Thân: 5 thách thức mà các DN Việt Nam sẽ phải đối mặt khi thực thi Hiệp định EVFTA

    TS. Nguyễn Văn Thân: 5 thách thức mà các DN Việt Nam sẽ phải đối mặt khi thực thi Hiệp định EVFTA

    00:00 12/10