#quản lý nhà nước

 • Bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

  Bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

  10:59 08/06
 • Bộ GTVT đề xuất phân cấp địa phương quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

  Bộ GTVT đề xuất phân cấp địa phương quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

  10:06 05/05
 • Xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

  Xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

  19:25 08/09