#khoản đầu tư

Berkshire Hathaway báo cáo lợi nhuận hoạt động tăng mặc dù đầu tư bị thua lỗ

Berkshire Hathaway báo cáo lợi nhuận hoạt động tăng mặc dù đầu tư bị thua lỗ

Tổng thu nhập hoạt động của tập đoàn đạt 9,283 tỷ đô la trong quý 2 năm 2022, đánh dấu mức tăng 38,8% so với một năm trước. Tuy nhiên, công ty đã báo lỗ 53 tỷ đô la cho các khoản đầu tư của mình trong cùng quý.

Được rót vốn, các startup thoát khó?

Được rót vốn, các startup thoát khó?

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều startup phải đóng cửa nhưng cũng có hàng loạt doanh nghiệp non trẻ lại công bố huy động thành công hàng triệu USD trong nửa đầu năm 2020.

Doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng nhiều hơn vào đầu tư nguồn nhân lực

Doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng nhiều hơn vào đầu tư nguồn nhân lực

Trong thời đại số hóa đang nổi lên này, sự sáng tạo của nhân viên có thể tạo ra chất lượng dịch vụ cạnh tranh cho mọi doanh nghiệp.

14% công ty Nhật Bản ở Thượng Hải có kế hoạch chuyển khoản đầu tư của mình

14% công ty Nhật Bản ở Thượng Hải có kế hoạch chuyển khoản đầu tư của mình

Việc phong tỏa buộc các nhà máy phải đóng cửa và các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Trong số những người được khảo sát, 88% dự đoán kết quả là doanh số bán hàng của họ sẽ giảm vào năm 2022.