#ngành mía đường

Cần thực thi đồng bộ nhiều giải pháp để ngành mía đường trong nước phát triển

Cần thực thi đồng bộ nhiều giải pháp để ngành mía đường trong nước phát triển

Ngành mía đường trong nước vốn đã gặp nhiều khó khăn, thêm việc hàng lậu từ một số nước trong khu vực cũng gây thêm phần khó khăn. Vì vậy, các cơ cần có nhiều giải pháp đồng bộ để dần tháo gỡ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất mía đường trong nước phát triển trở lại.

Triển vọng ngành mía đường Việt Nam trong năm 2021

Triển vọng ngành mía đường Việt Nam trong năm 2021

Năm 2021 mở ra cơ hội chuyển mình mạnh mẽ cho ngành mía đường Việt Nam khi mà thuế chống bán phá giá (CBPG) vừa được triển khai cho đường thô là 33,88% và đường tinh luyện là 48,88%, cơ hội giành lợi thế trên trường quốc tế của mía đường Việt.

Bịt “kẽ hở”, cứu ngành mía đường

Bịt “kẽ hở”, cứu ngành mía đường

Nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất mía đường trong nước, mới đây, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã ra nghị quyết liên quan đến một loạt nội dung thực hiện hoặc đề xuất, trong đó có cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; về áp dụng biện pháp chống bán phá giá mặt hàng đường lỏng…

Ngành mía đường tìm đường thoát

Ngành mía đường tìm đường thoát

Tình trạng buôn lậu, sự thâm nhập của đường lỏng, chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ và đặc biệt là hạn chót hội nhập ATIGA (Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) sắp tới sẽ là trở ngại cho ngành mía đường trong niên vụ tới.