#thanh tra

 • Thanh Hóa: Thanh tra 12 dự án đầu tư được giao đất giai đoạn 2010- 2021

  Thanh Hóa: Thanh tra 12 dự án đầu tư được giao đất giai đoạn 2010- 2021

  07:30 06/04
 • Giảm thuế GTGT xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng

  Giảm thuế GTGT xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng

  19:31 18/01
 • Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế gần 342 tỷ đồng

  Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế gần 342 tỷ đồng

  20:20 14/11
 • Kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách từng bước

  Kiểm tra chuyên ngành đã được cải cách từng bước

  19:31 28/10
 • Đề nghị thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh thành phía Nam

  Đề nghị thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh thành phía Nam

  09:38 11/08