#Nhựa Bình Minh

Nhựa Bình Minh sắp tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Nhựa Bình Minh sắp tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Ước tính Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ trả tổng cộng 102,33 tỷ đồng cho cổ đông trong lần tạm ứng cổ tức này.

Nhựa Bình Minh lần đầu thua lỗ

Nhựa Bình Minh lần đầu thua lỗ

Với thua lỗ ở quý III, Công ty CP Nhựa Bình Minh thực hiện 60% chỉ tiêu doanh thu nhưng mới chỉ thực hiện được 19% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Quy mô tài sản của Nhựa Bình Minh giảm 8% sau nửa năm 2021

Quy mô tài sản của Nhựa Bình Minh giảm 8% sau nửa năm 2021

Lãi gộp và lãi ròng 6 tháng đầu năm của Công ty CP Nhựa Bình Minh giảm lần lượt 34% và 51%, về còn 393 tỷ đồng và 126 tỷ đồng. Tương ứng công ty mới chỉ thực hiện được 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm cổ đông giao phó.