#sử dụng năng lượng

EVNNPC: Trách nhiệm của doanh nghiệp về sử dụng năng lượng

EVNNPC: Trách nhiệm của doanh nghiệp về sử dụng năng lượng

Vừa qua, tại Hưng Yên, đã diễn ra Hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và Lợi ích của Doanh nghiệp". Đây là chương trình do Bộ Công Thương & UBND Hưng Yên chỉ đạo, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện.

Châu Âu có kế hoạch chi 221 tỷ USD để loại bỏ năng lượng từ Nga

Châu Âu có kế hoạch chi 221 tỷ USD để loại bỏ năng lượng từ Nga

Kế hoạch cũng nhấn mạnh các chiến thuật tiết kiệm năng lượng là "cách nhanh nhất và rẻ nhất" để giải quyết khủng hoảng. Châu Âu sẽ khuyến khích người dân và doanh nghiệp cắt giảm việc sử dụng năng lượng.