#FLC

 • Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

  Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

  21:50 13/11
 • FLC muốn mua lại trụ sở đã gán nợ cho OCB

  FLC muốn mua lại trụ sở đã gán nợ cho OCB

  23:10 04/09
 • Cổ phiếu FLC bị hạn chế giao dịch

  Cổ phiếu FLC bị hạn chế giao dịch

  12:05 26/05
 • Bông hồng gai của "làng tư pháp" Vũ Đặng Hải Yến sẽ điều hành Tập đoàn FLC

  Bông hồng gai của "làng tư pháp" Vũ Đặng Hải Yến sẽ điều hành Tập đoàn FLC

  23:55 29/03
 • Bình Định chấm dứt hoạt động 2 dự án liên quan đến Tập đoàn FLC

  Bình Định chấm dứt hoạt động 2 dự án liên quan đến Tập đoàn FLC

  10:20 06/08
 • Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng lớn cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và một số lãnh đạo FLC

  Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng lớn cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và một số lãnh đạo FLC

  20:05 08/04