#Thương hiệu quốc gia

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.729 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch năm 2020

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.729 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch năm 2020

Ngày 19/1/2020 - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với kết quả tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay: lợi nhuận hợp nhất trước thuế gần 1.729 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2019.

Nâng tầm doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia

Nâng tầm doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, từ ngày 15 - 21/4/2019, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) triển khai Chương trình Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia (THQG) với hàng loạt các hoạt động nâng tầm doanh nghiệp.