#Xuất siêu

Việt Nam xuất siêu hơn 17,3 tỷ USD

Việt Nam xuất siêu hơn 17,3 tỷ USD

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 25 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 12,72 tỷ USD, nhập khẩu đạt 11,92 tỷ USD.

Xuất siêu liên tiếp lập kỷ lục, Việt Nam thặng dư cao nhất từ trước đến nay

Xuất siêu liên tiếp lập kỷ lục, Việt Nam thặng dư cao nhất từ trước đến nay

Cán cân thương mại tháng 8 tiếp tục xuất siêu tháng thứ 4 liên tiếp giúp thặng dư của Việt Nam ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Xuất siêu cao kỷ lục, vượt xa con số ước tính

Xuất siêu cao kỷ lục, vượt xa con số ước tính

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất siêu thực tế nửa đầu 2020 của Việt Nam cao hơn nhiều so với ước tính trước đó.

Đạt 7,4 tỷ USD, xuất siêu kỷ lục sau 11 tháng

Đạt 7,4 tỷ USD, xuất siêu kỷ lục sau 11 tháng

Thông tin chính thức vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trị giá xuất siêu của nước ta đạt kỷ lục mới - 7,411 tỷ USD sau 11 tháng.